Nad herbem Suwałk po raz trzeci już zawisły ciemne chmury – władze miasta zleciły kolejną jego poprawkę, gdyż komisja heraldyczna nie zaakceptowała projektu. Wniosek z nowym projektem herbu, a także insygniów miasta został (ponownie) skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 20 lutego br. Został jednak odrzucony, przez co ratusz zlecił trzecie już poprawki. Wykona je Robert Fidura, czyli osoba odpowiedzialna za stworzenie poprzednich wersji. Co więcej, cała sytuacja nie podoba się mieszkańcom Suwałk, którzy złożyli nawet specjalną petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którą zatytułowano „Nie dla nowego herbu Suwałk”. Obywatele proszą w niej prezydenta miasta, aby posłuchał mieszkańców, którzy zgłaszają swoje obiekcje pod kątem nowego herbu, jak i zakupu samych insygniów władzy. Jednakże Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odrzuciła obywatelską petycję, co zarekomenduje również radzie miejskiej. „Nie dla nowego herbu Suwałk” podpisało 1788 niezadowolonych suwalczan.