W kwietniu na ulicach miasta Suwałki pojawiły się nowe tablice z nazwami ulic, placów, rond, skwerów czy też parków. Co istotne, na nowym wzorze zabrakło miejsca dla herbu miasta.

Wartym odnotowania faktem jest, że to już druga zmiana wzoru na tablicach w niewielkim odstępie czasu. Pierwsza nastąpiła niespełna rok wcześniej – 16 sierpnia 2019 roku, kiedy to prezydent Suwałk zmodyfikował dotychczasowy herb, redukując go o charakterystyczny „dzióbek”.

Sytuacja pozostawała niezmienna aż do marca tego roku, gdy władze miasta stwierdziły, że tablice będą miały jednak inny wzór – bez herbu. Tomasz Drejer – dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni – stwierdził, że zmiana ta podyktowana była przedłużającymi się pracami nad nowym herbem oraz „technicznymi zmianami umożliwiającymi większej liczbie oferentów udział w przetargu na dostawę tablic, co znacząco wpłynie na obniżenie kosztów.”

Dopóki więc nie powstanie nowy herb miasta Suwałki, na tablicach nie będzie on widoczny w ogóle. Powstaje więc pytanie, kiedy nastąpi kolejna zmiana?